Logopedisten Midden IJssel

Logopedisten in Samenwerking Midden IJssel

 Logopedie en autisme: logisch!

 Jordy vertelt altijd graag, maar er is geen touw aan vast te knopen. Bij de vraag ‘Wat is er aan de hand?’ kijkt Marit naar haar handen. Lukas van 6 is een slimme leerling en gebruikt hele moeilijke woorden. Het eten is bij Nisa een drama. Meloen en ei wil zij niet eten omdat het ‘glibbert’ in haar mond.

Autisme staat centraal tijdens de Dag van de Logopedie op 6 maart. Mensen met ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Logopediste Jera van Essen van Logopedie Holten vertelt: “Ze worden vaak verkeerd begrepen. Ze vinden het lastig contacten met anderen te leggen. In een gesprek praten zij er tussendoor. En hun eigen verhaal kan warrig zijn. Of ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Hierdoor begrijpen ze de communicatie niet altijd. Of zij worden zelf verkeerd begrepen. Ook dit heeft dan gevolgen voor de contacten die je hebt.”

Daarnaast verwerken ze prikkels anders. Ze horen, voelen, zien, proeven, ruiken sterker of zwakker. Dat heeft niets te maken met intelligentie of sociale omgeving. Eén op de honderd Nederlanders heeft autisme.

Logopedist

Logopedisten zijn specialist op het gebied van communiceren. Hierbij horen niet alleen woordenschat, zinsbouw en uitspraak. Ook vaardigheden om te komen tot contact horen hierbij. Denk aan vragen om informatie, de kern weergeven van een verhaal, rekening houden met wat een ander nog niet weet. En op latere leeftijd: hoe start je een gesprek en hoe vraag je iemand de weg. Maar ook weten logopedisten veel over eten, drinken en prikkelverwerking in het mondgebied.


 Afgelopen vrijdag, 30 november, was LOGIS vertegenwoordigd bij het NVLF-jaarcongres. 


Rita Meijer geïnterviewd door Qualiview vanwege haar nominatie


DAG van de Logopedie 6 maart 201

Met Ondersteunde Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem

Dag van de Logopedie vraagt aandacht voor ‘Ondersteunde communicatie’


Met Ondersteunde Communicatie geeft de logopedist iedereen een stem


Niet of nauwelijks kunnen spreken, betekent niet dat je niets te zeggen hebt. Ook de ruim half miljoen kinderen en volwassenen in Nederland die zich via spraak niet (meer) kunnen uitdrukken, hebben behoefte om te communiceren. Door andere communicatiemiddelen en
–vormen te gebruiken, kunnen zij zich toch uiten. Veel mensen weten niet dat de logopedist daarbij kan helpen. Daarom staat de Dag van de Logopedie op 6 maart 2018 in het teken van Ondersteunde Communicatie (OC). 

Een man met ernstige afasie kan na een training door de logopedist via een spraakcomputer weer communiceren met zijn vrouw. Een 6-jarige jongen met het syndroom van Down die moeilijk verstaanbaar spreekt, leert van de logopedist om ondersteunende gebaren te gebruiken zodat zijn omgeving hem beter begrijpt. Met de intensieve begeleiding door een logopedist kunnen een peuter met ernstige meervoudige beperkingen en haar ouders, met behulp van een oogbestuurde spraakcomputer met pictogrammen, elkaar duidelijk maken wat zij met en van elkaar willen.


Ondersteunde Communicatie
Bovenstaande voorbeelden laten de waarde zien die ‘Ondersteunde Communicatie’ (OC) kan hebben voor mensen die niet of nauwelijks kunnen spreken. ‘OC geeft hen de mogelijkheid mee te doen, zich te ontwikkelen en te laten zien wie ze zijn,’ verklaart Hans van Balkom, bijzonder hoogleraar Ondersteunde Communicatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. ‘In Nederland hebben ongeveer 300.000 kinderen en 300.000 volwassenen problemen met spraak. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet willen of kunnen communiceren. Ieder mens vindt het belangrijk om erkend en gezien te worden. Daarom heeft iedereen behoefte aan communicatie, ook als spraak niet (meer) mogelijk is. Met ‘Ondersteunde Communicatie’ kom je tegemoet aan deze behoefte.’

Hulpmiddelen
Bij Ondersteunde Communicatie kun je gebruikmaken van lichaamstaal en ondersteunende gebaren of van eenvoudige hulpmiddelen, zoals een pictobord en fotoklappers. Ook kun je diverse low-tech en high-tech hulpmiddelen inzetten: van spraakcomputers tot tablets met een grote variëteit aan apps en bedieningsapparatuur, die geschikt zijn voor tekst- en symboolcommunicatie.


De logopedist kan helpen
Logopedisten kunnen kinderen en volwassenen met ernstige taal- en spraakstoornissen behandelen en begeleiden. Logopedisten kunnen een taal-, spraak- en/of communicatieonderzoek afnemen naar het verwerken, begrijpen en uiten van de gesproken of geschreven taal. Ook helpen zij bij het kiezen van passende ondersteunende communicatiemiddelen én trainen zij in het gebruik ervan. Daar betrekken zij alle communicatiepartners nauw bij. Want communiceren doe je nooit in je eentje! Verder kunnen logopedisten oefeningen aanbieden om met behulp van de communicatie-ondersteunende hulpmiddelen het begrijpen, uiten, lezen en/of schrijven te verbeteren.

De Logopedisten van LOGIS- Midden IJssel, kunnen u hierbij ondersteunen.

Meer weten over Ondersteunde Communicatie? Neem eens een kijkje op deze sites:

·        www.isaac-nf.nl van de Nederlands-Vlaamse vereniging voor Ondersteunde Communicatie

·       www.wegwijzeroc.info over zorg en dienstverlening rond Ondersteunde Communicatie

·        www.logopedie.nl over logopedie bij verschillende klachten, waaronder spraakstoornissen


Geef een prentenboek cadeau

Opgroeien tussen de mooiste kinderboeken die er zijn

– voorgelezen worden, thuis en op school –
dat wens je toch ieder kind toe!

Voor het maatschappelijke initiatief ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ bundelen diverse
landelijke organisaties hun krachten om een gezamenlijk doel te bereiken: alle kinderen in
Nederland en Vlaanderen, en dan zeker de kinderen die thuis geen boeken hebben, te laten opgroeien tussen de mooiste kinderboeken.
Geletterdheid is een belangrijke voorwaarde voor succes in de samenleving en door vroeg te
beginnen, creëren we gelijke kansen voor iedereen. Hoe? Door elk jaar met z’n allen op een
vast moment een klassiek jeugdboek en een prachtig prentenboek te geven en te zorgen
dat ze op de plaatsen komen waar ze het hardst nodig zijn. En het mooie is: iedereen kan
geven, doordat de boeken bij de boekhandel te koop zijn voor de weggeefprijs van twee euro.

Ronja de roversdochter, de spannende sprookjesachtige lees- en voorleesklassieker van Astrid
Lindgren, is vanaf 9 februari beschikbaar in een speciale paperbackuitgave.
En vanaf 3 april is het hartverwarmende prentenboek Raad eens hoeveel ik van je hou van
Sam McBratney en Anita Jeram te koop – in een prachtige, gebonden editie.


Technische informatie
Titel: Ronja de roversdochter                    
Auteur: Astrid Lindgren                           
ISBN 9789082476552                           
Prijs: € 2,- | Groep 4- 8                                 

Technische informatie
Titel: Raad eens hoeveel ik van je hou
Auteur-Illustrator: Sam McBratney & Anita Jeram
ISBN 9789082476576
Prijs: € 2,- | VVE & Groep 1 en 2

Twee euro voor een kinderboek, dat is in feite te geef!
En dat komt goed uit, want wat is er nu leuker dan boeken geven aan kinderen?
Er is één manier om ervoor te zorgen dat alle kinderen van Nederland hun eigen
(prenten)boeken krijgen – ook in families die geen boeken bezitten of die zich geen boeken
kunnen veroorloven. We geven ze deze boeken. Wij allemaal: niet alleen ouders,
grootouders, ooms, tantes, vrienden, leraren, maar ook kinderen zelf, scholen,
kinderopvanginstellingen, bedrijven, iedereen! Hoe gaat dit in zijn werk? Jij kunt een boek
kopen voor je (klein)kind, voor je nichtje of voor je buurjongen! De 9-jarige Sem kan van zijn
eigen zakgeld een boek kopen voor zichzelf en voor zijn beste vriendje in de klas die het niet
zo breed heeft. De gemeente kan ervoor zorgen dat alle kinderen op school een boek krijgen.
De kinderopvang kan een boek aan elk kind van zijn of haar vestiging doneren. En als je graag
wilt geven, maar je weet niet aan wie? Vraag het dan na in je boekhandel. Zij werken samen
met de aangesloten partijen als De Kinderen van de Voedselbank en Stichting Jarige Job
en zorgen ervoor dat de boeken op de juiste plek terecht komen. Dus… Geef een
(prenten)boek cadeau!

Welke organisaties steunen ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ en ondertekenen op 7 februari de Pledge Alles is gezondheid?
Algemene Vereniging Schoolleiders, Alles is gezondheid, BoekStart, de Bibliotheek op school,
De Leescoalitie, Edventure, GGD West-Brabant, Kiddo, Kind en Media, Kinderen van de
Voedselbank, KinderopvangTotaal, Ouders & Onderwijs, Sardes, Staatsbosbeheer, Stichting
Jarige Job, Stichting Lezen, Stichting Lezen en Schrijven, Stichting Zwerfboek, uitgeverij
Lemniscaat, Uitgeverij Ploegsma, Verus en de VoorleesExpress onderschrijven de
doelstellingen van de Alliantie gezondheid en geletterdheid. Geletterdheid krijgt een
prominente plaats in het landelijk streven om de gezondheid van kinderen te bevorderen.
Gezamenlijk gaan wij ons inzetten om binnen drie jaar 1 miljoen kinderen te voorzien van
een (prenten)boek. Het is onze wens dat kinderen opgroeien tussen de mooiste kinderboeken
die er zijn. Kijk voor meer info op www.allesisgezondheid.nl. Het actieprogramma Tel mee met
Taal(OCW/VWS/ZSW) draagt het initiatief een warm hart toe.

Noot voor de redactie
Dit initiatief is ontstaan uit het boekhandelsinitiatief
‘Geef mij maar een boek!’. Kijk voor meer informatie op
www.geefeenboekcadeau.nl en
www.geefeenprentenboekcadeau.nl.
Enthousiast? Word ambassadeur en geef mee! Voor
meer informatie, beeldmateriaal of een samenwerking?
Neem contact op met Patty de Block via
info@geefeenboekcadeau.nl.

Steunbetuiging staking in het onderwijs

 


De logopedisten van LOGIS steunen het personeel in het primair onderwijs met de staking omdat de werkdruk veel te hoog is en het salaris veel te laag is.

Het onderwijs en de leerlingen zijn daar de dupe van.

 

De leerkrachten eisen van de minister extra geld zodat:

- de werkdruk eindelijk omlaag kan

- en er een beter(=eerlijk) salaris betaald wordt

 

Wij steunen de leerkrachten in hun strijd!

Samenwerkingsverband LOGIS   

Logopedisten in Samenwerking Midden IJssel

Logopediepraktijk Bathmen - De Kieviet Logopedie – Felix, Praktijk voor kind en communicatie - Logopediepraktijk Colmschate -Logopediepraktijk Deventer-C - Logopediepraktijk Meijer – Logopediepraktijk de Weerklank – Logopedie Holten –  Logopedie Olst – Logopedie Nieuw Heeten – Groepspraktijk ‘t Twenlo

Boeken voor de bieb (maart 2017)

Op 6 maart is het de Dag van de logopedie. De logopedisten van LOGIS Midden IJssel willen op deze dag graag extra aandacht besteden aan het belang van voorlezen. In (prenten)boeken zit veel taal verwerkt, waardoor de taalontwikkeling extra gestimuleerd wordt. LOGIS heeft daarom de samenwerking opgezocht met dertien bibliotheken in de regio. In het kader van de Dag van de logopedie schenkt LOGIS iedere bibliotheek drie kinderboeken.


De samenwerkende logopedisten uit Bathmen, Deventer, Gorssel, Holten, Nieuw Heeten, Olst, Twello en Wilp hebben gekozen voor Bas-boeken. Deze boeken ondersteunen de taalontwikkeling bij kinderen. Een bijgevoegde handleiding voor ouders biedt veel (voorlees)mogelijkheden. De bibliotheken zijn erg enthousiast en namen deze boeken graag in ontvangst.

Vrijdag 10 maart voorlezen uit Bas-boek tijdens BoekStartinloopochtend

Ook is er een mooie samenwerking tussen LOGIS en de Bibliotheken ontstaan. Zo wordt er op vrijdagochtend 10 maart tijdens de BoekStartinloopochtend (aanvang: 10:00 uur) in de bibliotheek Keizerslanden voorgelezen uit één van de Bas-boeken door een logopedist van LOGIS. Mogelijk worden er in de toekomst meerdere projecten opgezet om het belang van voorlezen voor de taalontwikkeling van het kind te benadrukken.


Voorlezen tijdens de kinderboekenweek (november 2015)


Logopedisten lezen voor tijdens de Kinderboekenweek

Het samenwerkingsverband LOGIS Midden IJssel onderstreept het belang van (voor)lezen voor de woordenschatuitbreiding. Daarom bezoeken ze in de week van 7 tot en met 18 oktober verschillende scholen. In de onderbouw zullen zij prentenboeken voorlezen die passen in het thema van de kinderboekenweek. De boekenlegger die de kinderen na afloop krijgen, herinneren ook de ouders thuis aan het belang van voorlezen.

Logopedisten in Samenwerking uit Deventer, Bathmen, Holten, Olst, Twello, Wilp en Gorssel lezen voor op basisscholen tijdens de kinderboekenweek 2015


Logopedisten in en rond Deventer gaan in de kinderboekenweek voorlezen op ruim 10 scholen in de regio.  Zij doen dit om het voorlezen te promoten bij leerkrachten en ouders.  Kinderen komen als ze voorgelezen worden op een leuke manier in aanraking met taal.  Door naar het verhaal te luisteren en naar de uitleg van de leerkracht, ouders of logopedist, leren zij snel nieuwe woorden en begrippen bij.  De woordenschat van kleuters breidt zich zo pijlsnel uit. Een 4-jarige kent gemiddeld 3000 woorden, een 6-jarige kent de helft meer, namelijk 4500. En deze uitbreiding  zet zich voort in de daarop volgende jaren, totdat het kind aan het eind van groep 8 gemiddeld 17.000 woorden kent. Een uitgebreide woordenschat heeft een gunstig effect op alle vakken van het onderwijs. Onderzoek in Engeland wijst uit dat kinderen die op 5-jarige leeftijd dagelijks voorgelezen werden, op de middelbare school gemiddeld genomen een half jaar verder zijn dan hun medescholieren.

Boeken lezen loont dus. En dat willen logopedisten van het samenwerkingsverband LOGIS graag uitdragen. De boeken die zij gaan voorlezen, zullen in het teken staan van het onderwerp van de boekenweek, techniek, wetenschap en natuur;  een onderwerp dat zich uitstekend leent voor het leren van nieuwe woorden en begrippen.